KAMENNÁ PRODEJNA MOTOLULU - MOTOKLADNO, Plynárenská 533/12, Slaný 274 01

PRAVIDLA OBCHODU

  • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
  • Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e­mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Překlepy nebo tiskové chyby zveřejněné na našich stránkách nejsou právně vymahatelné. Potvrzovací e­mailová zpráva je pouze informativní a následně Vás budeme telefonicky nebo e­mailem kontaktovat v případě že Vámi objednaný sortiment je již vyprodaný.
  • ​Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce,pokud prodávající daný sortiment nemá již vyprodaný, nebo prodávající objednávku z určitého důvodu nezruší. V případě,že prodávající daný sortiment již vyprodal a následně je opět v prodeji,cena může být odlišná od předešlé ceny.
  • ​Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo e­mailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp . Prodejce si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku v případě podezření z nečestného jednání ze strany zákazníka.Zákazník není oprávněn trvat na uskutečnění objednávky v případě že ji prodávající z určitého důvodu zruší. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího není právně vymahatelné.
  • Ochrana slušných zákazníků​­ v poslední době jsme zaznamenali nárůst zákazníků, kteří si objednali zboží, ale odmítli převzetí. Vzniklé náklady by bylo nutné časem promítnout do ceny dopravného, nebo ceny zboží. Tento krok by však trestal zbylých 99% slušných zákazníků. Proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci se společností profi.cz., která bude oprávněná k vymáhání vzniklých nákladů a manipulačního polatku od zákazníků, kteří odmítnou převzetí zásilky. Pokuta při nepřevzetí zásilky činí 1000kč + náklady společnosti profi.cz Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, dle našich obchodních podmínek.
  • Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) v minimální výši 1000,­ Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti ​profi.cz​ k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.
  • Objednávku je možné stornovat do 8 hod. od objednání. Důrazně doporučujeme zákazníkovi důsledně překontrolovat zboží ihned při převzetí od pošty či dopravní společnosti. Především neporušenost obalu, kompletnost dodávky a hlavně zda není zboží mechanicky poškozeno. Vzhledem ke zkušenostem s dopravními společnostmi upozorňujeme na skutečnost, že pozdější reklamace na poškození zboží při dopravě, kterou zákazník oznámí po potvrzení převzetí zboží je většinou zamítnuta. V případě, kdy zboží, nebo balík jeví jakékoliv známky poškození, rozbalení či porušení obalu doporučujeme zákazníkovi odmítnout převzetí zboží nebo sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky.