KAMENNÁ PRODEJNA MOTOLULU - MOTOKLADNO, Plynárenská 533/12, Slaný 274 01

Informace o systému KRIMISTOP

 Vlastnosti systému Unikátní technologie mikroteček a elektronických mikročipů, doplněné výstražnými prvky, tvoří, ve spojení s rozsáhlou centrální evidencí chráněných předmětů, silný nástroj při ochraně majetku všeho druhu a při jeho jednoznačné identifikaci. Předměty označené a evidované v systému KRIMISTOP lze jednoduše, jednoznačně a rychle identifikovat. Může je identifikovat každý, kdo přečte identifikační údaje. Ochranné prvky lze použít jako důkazní materiál, podstatně se zvyšuje šance a zkracuje doba navrácení věci. Kromě identifikačních vlastností je významným přínosem i preventivní a odrazující účinek systému, kdy se označené předměty stávají bezcennými a nebezpečnými pro nelegální držitele nebo prodejce. Popis systému Aplikace KRIMISTOP přináší nový přístup k ochraně majetku. Dosud používané způsoby zabezpečení majetku mechanickými nebo elektronickými systémy jsou stále velice důležité a nezbytné, ale i přes jejich neustálý technický vývoj nelze vyloučit jejich překonání. V případě zajištění zcizeného nebo ztraceného majetku vyvstává mnohdy neřešitelný problém s jeho identifikací a se zjištěním oprávněného majitele. A právě v této fázi nastupuje systém KRIMISTOP. Předměty označené identifikačními prvky a evidované v centrálním registru KRIMISTOP lze rychle, jednoduše a spolehlivě identifikovat a navrátit majiteli. Identifikace je možná jak podle výrobních identifikačních údajů předmětu, tak podle přidaných identifikačních prvků. Nezáleží na tom je-li předmět zcizen nebo ztracen, vždy se výrazně zvyšuje šance na jeho navrácení. Aplikace identifikačních prvků na chráněné předměty je přitom jednoduchá a rychlá. Ochranné funkce systému KRIMISTOP jsou preventivní a identifikační, nezajišťují fyzickou ostrahu. Cílem je odrazení zlodějů od pokusů krádeží, předměty i prostory, vybavené ochrannými prvky, jsou viditelně značeny výstražnými nálepkami, čímž dávají zlodějům najevo, že je lepší se jim vyhnout. Značené a chráněné věci nejsou lehce prodejné a mohou být při nelegálním držení velice nebezpečné – stávají se prakticky bezcennými, a to již před jejich zcizením. Podrobné a aktuální informace naleznete na domovských stránkách aplikace KRIMISTOP. Zde si také můžete před nákupem ověřit , zda předměty již nejsou hledány. Autorská práva Společnost CEMA, a.s. je majitelem a provozovatelem systému pro identifikaci a ochranu majetku KRIMISTOP. Systém, který využívá k označování předmětů mikrotečky a mikročipy, je chráněn v ČR užitným vzorem a ve světě PCT.